Glemte sager

Glemte sager medbringes til jættemilen den 10. november

Alternativt kan skrives til sollerod@sollerod-ok.dk

Primo december kasseres glemte, ikke-afhentede ting